• Home

Gorzowianie mają głos

Gorzowianie mają głos

Zachęcamy wszystkich gorzowian do wyrażania swoich uwag i opinii dotyczących przywrócenia nazwy miasta. W tym celu Urząd Miasta udostępnił specjalny formularz dla mieszkańców naszego miasta.

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Wypełniony formularz uwag w terminie do 2 sierpnia 2024 r. można:

  • wysłać w formie elektronicznej na adres: bsr@um.gorzow.pl;
  • złożyć w formie papierowej w siedzibach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4 oraz ul. Myśliborskiej 34 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta.