• Home

Cykl spotkań w szkołach

Cykl spotkań w szkołach

Wybieram Gorzów – pod takim hasłem w gorzowskich szkołach ponadpodstawowych odbywają się spotkania uczniów klas maturalnych z członkami naszego komitetu.

Poprzez nasze spotkania z młodzieżą chcemy nie tylko przybliżyć bogatą historię Gorzowa i ewolucji jego nazwy, ale również wzmacniać poczucie przynależności i dumy lokalnej społeczności. Gorzów ma bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które warto poznać i docenić. Edukacja na ten temat może pomóc młodym mieszkańcom naszego miasta lepiej zrozumieć swoją tożsamość i korzenie.

Spotkania trwać będą przez cały marzec i kwiecień bieżącego roku.

Na bazie dotychczasowych spotkań możemy z całą stanowczością powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni wysoką frekwencją i żywym zainteresowaniem historią nazwy naszego miasta wśród młodzieży.

Serdecznie dziękujemy dyrekcjom szkół za gościnność i pomoc w organizacji spotkań.