• Home

Spotkanie z Gorzowską Radą Seniorów

Spotkanie z Gorzowską Radą Seniorów

Pod koniec lutego w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości spotkaliśmy się z przedstawicielami Gorzowskiej Rady Seniorów, podczas którego dyskutowaliśmy o tym, dlaczego warto przywrócić nazwę miasta. Prócz rysu historycznego staraliśmy się również odpowiedzieć na pytania, jakie wynikają z tego korzyści i czy wiąże się to z niedogodnościami dla mieszkańców.

Warto wiedzieć:
Czy będzie trzeba samodzielnie aktualizować treść księgi wieczystej?
Nie! Z uwagi na zmianę nazwy miasta nie będzie trzeba samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w księgach wieczystych.