Na Zapiecku o Gorzowie

Na Zapiecku o Gorzowie

27 lutego w Klubie na Zapiecku miało miejsce otwarte spotkanie z dr. hab. Dariuszem Rymarem na temat tego, czy Gorzów musi Wielkopolski. Podczas wykładu licznie zgromadzeni gorzowianie mogli poznać m.in. skomplikowane dzieje nazwy naszego miasta.

 

Warto wiedzieć:
Czy trzeba będzie zmieniać treść zawartych już umów, pisemnych zleceń itp.?
Nie! Zmiana nazwy miasta poprzez wykreślenie z niej przymiotnika “Wielkopolski” w żaden sposób nie wpłynie na ważność, skuteczność i obowiązujący charakter wszystkich umów, które były dotychczas zawarte.